Lidt om hvordan efternavnet Vejlø er opstået.

2. januar 1782 købte min Tip-3 oldefar Peder Christensen, der kom fra Langeland, øerne Weiløe og Rommerholm i Nakskov fjord. Han bosatte sig på Weiløe med hustruen Anne Hansdatter og deres fem børn.

Efter Peder Christensen's død i 1796, overtog den yngste søn Poul Pedersen, Vejlø og Rommerholm mod at han udbetalte sine søskende 1875 rigsdaler.

Poul Pedersen blev gift, og den ældste søn Peter Poulsen blev født i 1797. Men allerede i 1800 solgte Poul Pedersen øerne til broderen Hans. Han bosatte sig derefter i Nakskov, hvor han var værtshusmand og lods. Han døde d.24. november 1844 (af kræft) 66 år gammel.

Peter Poulsen (1797-1862) født på Vejlø, voksede op og boede hele sit liv i Nakskov han arbejdede som lods i Nakskov fjord. Peter Poulsen, med tilnavnet Vejlø, og hustruen Mette Cathrine Pedersdatter Juul havde 7 børn. Det ældste barn Annette Therese kom i pleje hos fasteren Anne Dorthea Poulsen der var bogbinderenke i Nakskov. Her boede også bogbindersvend Hans Carl Godtfred Olsen født i København.

Hans Carl Godtfred Olsen og Annette Therese Poulsen blev senere gift. De fik, imellem 1863-1882, ialt 12 børn der alle er født med efternavnet Olsen, men efter beslutning på et familieråd i 1908 hvor flere andre navne var under behandling, vedtog de 12 børn at tage navneforandring til Vejlø efter morfaderen Peter Poulsen Vejlø.

Ved navneforandringsbevilling fra overpræsidiet i København af 3/10-1908 ændredes efternavnet til Vejlø.

 

For at komme til databasen, skriv navnet der står i den blå ramme.

Skriv navnet der står i den blå ramme her: